Znani rezultati nagradnega natečaja za izdelavo idejne rešitve ureditve krožišča v Šalovcih

Znani rezultati nagradnega natečaja za izdelavo idejne rešitve ureditve krožišča v Šalovcih

Na javno povabilo k oddaji predlogov za izdelavo idejne rešitve ureditve krožišča v Šalovcih, ki je bilo objavljeno na spletni strani Občine Šalovci in poslano v vsa gospodinjstva v občini, je prispelo 23 vlog oziroma predlogov od 20 različnih predlagateljev. Po zaključenem natečaju se je sestala komisija, ki je pregledala prispele predloge in izbrala tri najboljše. Pri izboru so upoštevali merila, po katerih so ocenjevali predloge in ki so opredeljeni v natečaju. Ti kriteriji so:

  • izvirnosti predloga,
  • simbolnim pomenom predloga,
  • jasnostjo sporočila, ki jo ima predlog,
  • skladnosti predloga z novo cestno ureditvijo,
  • trajnostjo obeležja.

Po pregledu vseh prispelih predlogov so člani komisije izbrali naslednje idejne predloge za ureditev krožišča v Šalovcih:

Prva nagrada: 500,00 evrov: Samo Temlin Kranjec

Druga nagrada: 300,00 evrov: Lara Karoly

Tretja nagrada: 200,00 evrov: Andrej Ožvald

Tu si lahko ogledate fotografije in opise nagrajenih predlogov: krožni_občina_šalovci – Google Drive

Prispeli predlogi so zelo zanimivi, sporočilno bogati in bodo v pomoč pri projektih načrtovanja ureditve naravne in kulturne krajine v občini. Nagrajeni predlogi so razstavljeni tudi v avli občinske zgradbe.

Nagrajencem čestitamo!