ZBIRANJE POBUD ZA GOZDNOGOSPODARSKE IN LOVSKO UPRAVLJAVSKE NAČRTE

ZBIRANJE POBUD ZA GOZDNOGOSPODARSKE IN LOVSKO UPRAVLJAVSKE NAČRTE

S 1. novembrom se začenja zbiranje pobud za lastnike gozdov in drugo zainteresirano javnost v zvezi z izdelavo gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030. Pobude se lahko predložijo do 31. 12. 2020.

Več na spletni strani:

http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/obnova_10_letnih_obmocnih_gozdnogospodarskih_in_lovskoupravljavskih_nacrtov/index.html,

Na spletni strani je tudi povezava do obrazca preko katerega bodo lastniki in zainteresirana javnost pošiljali pobude: http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/obnova_10_letnih_obmocnih_gozdnogospodarskih_in_lovskoupravljavskih_nacrtov/oddaja_pobud_za_gozdnogospodarske_nacrte/index.html