TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA

TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA

Skladno s 1. odstavkom 4. člena Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin 3/2019) “Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 0,80 euro, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 euro, skupna višina obeh taks znaša 1,00 euro na osebo na dan.”

Taksa, ki skupaj torej znaša 1,00 euro na osebo na dan, se nakaže na račun Občine Šalovci št. 01233-8450000009
Pri tem navedite sklic: SI19 DAVČNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA – 07129