TEKOČE INVESTICIJE V OBČINI ŠALOVCI

TEKOČE INVESTICIJE V OBČINI ŠALOVCI

V zadnjih tednih in dnevih so bila izvedena ali pa se še izvajalo številna dela pri urejanju javne infrastruktura v občini Šalovci.

Tako se ureja parkirišče pri pokopališču v Šalovcih. Najprej se je odstranila zemljina, nato je sledil navoz tampona in valjanje ter postavitev robnikov v skupni površini okoli 300 kv.m. Urejena bo tudi potka ob mrliški vežici v površini 15 kv.m.

Utrjena je bila tudi makadamska pot, ki se odcepi za Šalovci na ovinku lokalne ceste proti Domanjševcem in ki vodi proti hišni številki Šalovci 33. Na 300 m dolgem odseku je bil navožen gramoz ter izkopan jarek, skupaj površine približno 900 kv.m.

Podjetje GVO pa ravno te dni polaga kable optičnega omrežja v Šalovcih. Postavljene bodo tudi razdelilne postaje, s čimer se bo bistveno izboljšala pokritost in kakovost telekomunikacijskega signala.

V kratkem se bodo v Domanjševcih postavile še kanalete ter obnovila obstoječa poljska pot do kmetijskih zemljišč.

Še letošnje leto pa se bi lahko začela obnovitvena oz. rekonstrukcijska dela na glavni cesti skozi Šalovce.