Stekle priprave na izvedbo ETM 2021

Že konec julija 2021 so stekle prve konkretne priprave na izvedbo ETM 2021 v občini Šalovci. Na domači spletni strani Občine Šalovci je bila izdelana posebna nova podstran z istim imenom, na kateri se bodo objavljali vsi prispevki v zvezi z izvajanjem aktivnosti ETM 2021 (prispevek na tej strani pravkar berete).

Med drugim pa se že iščejo prostovoljci, ki bi bili pripravljeni opravljati vožnje z električnim vozilom za ciljne skupine (starejši, bolni …), pripravlja pa se tudi osnutek pravilnika, ki se ga bodo morali držati tako vozniki, kot uporabniki teh voženj. Na ta način se bodo odpravili nekatere pogoste nejasnosti v zvezi z upravičenostjo uporabe električnega avtomobila za te namene.

Naročeni pa so bili tudi že plakati in baloni, ki bodo obeležili izvajanje projekta v občini Šalovci v mesecu septembru.

#trajnostnamobilnost 

#evropskitedenmobilnosti

#samo1planet

#care4climate

#sptm