Skrito Goričko: po neodkritih poteh Goričkega

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA. EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE

 

Vodilni partner operacije: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci

Partnerji operacije:

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Centre for health and development Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 2/b, 9000 Murska Sobota;

EVITEL, družba za trgovino, turizem in storitve d.o.o., Poslovna enota: Goričke iže, Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Poslovna enota: Križevci 216, 9206 Križevci;

Prekmurska gruda, društvo interesentov za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice;

Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš;

Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci

Tematsko področje ukrepanja: Razvoj osnovnih storitev.

Ukrep po SLR: Razvoj turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine.

Specifični cilj: Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti.

Cilji operacije: povečati turistično privlačnost območja in s tem izboljšati življenjske pogoje za večjo kakovost bivanja prebivalcev območja. Ta cilj bomo merili s povečanjem obnovljene infrastrukture, namenjene dvigu kvalitete življenja prebivalstva in razvoju turistične dejavnosti in s povečanjem turističnih produktov, ki jih tržijo turistični ponudniki na območju LAS.

Specifični cilji operacije so:

  • Povezati lokalne resurse od pridelovalcev hrane, pridelovalcev živil, ponudnikov namestitev, ponudnike logističnih storitev, obudili zaselke in kotičke, ki so pozabljeni ali niso v prvem planu turističnih ogledov. Cilj bo dosežen do konca prve faze projekta. (Kazalnik – nabor ponudnikov območja (1), delavnica za predstavitev ponudnikov (1), udeleženci delavnice (20), vzpostavljena povezava ponudnikov (1))
  • Obnoviti Vaški dom Ženavlje za prvotni namen (druženje občanov, kulturne prireditve, sedež Gasilskega društva) in dodati novi namen – nove namestitvene in gastronomske kapacitete. Cilj bo dosežen do sredine druge faze projekta. (Kazalnik – nove prenočitvene kapacitete za 70 oseb, nova lokalna storitev – ponujanje nastanitev s hrano)

Namen operacije je povezovanje prej navedenih potencialov in zmanjšanje goričkega razkoraka, vendar ne v želji po pritegnitvi masovnih turistov. Ker je narava osnovi gradnik turizma na Goričkem, je potrebno ljudi izobraziti, da živijo z naravo in ne od narave. Smo njen neločljivi del in moramo naravo ohraniti, če želimo tudi sami preživeti. To je osnova, na kateri gradimo svojo operacijo, ki je namenjena manjšim skupinam. Le te skupine želimo izobraziti o unikatnosti Goričkega, da česen, ki je pridelan s trudom rok in motiko domačina sicer ne more konkurirati množično proizvedenemu v Aziji, a je zaradi tega boljši v vseh pogledih in ne povzroča negativnih učinkov globalnega transporta. Šele tedaj, ko bomo ljudje to uzavestili in razumeli, bomo to znali ceniti in za to bili pripravljeni plačati pošteno ceno.

Trajnost in dolgoročnost rešitev: Turistična industrija ima veliko svojih vej in daje kruh veliko ljudem. Čeprav z vidika čiste donosnosti ne spada med visoko donosne industrije, pa vključuje zelo dolgo verigo ljudi in dejavnosti, ki so nanjo vezani. Sam turizem je neke vrste hrbtenica, s katero so povezane ostale dejavnosti.

V zadnjem letu je prav turistična industrija doživela velik udarec, saj so bile prekinjene poti in prepovedano zbiranje ljudi, kar je osnova turizma. Če smo bili še pred začetkom pandemije priča mnogim preobljudenim krajem, masovnemu turizmu, ki je obremenjeval okolje in dobesedni poluciji turistov, ki so povzročali, da ljudje več v lastnih krajih niso mogli živeti, se je to čez noč spremenilo.

V naslednjih letih bo morala turistična industrija ponovno osmisliti lastno poslanstvo in se postaviti na novo. Eden od najbolj vitalnih delov te industrije so vsekakor organizacije dogodkov, kongresov in izobraževalnih druženj. Tradicionalno se ti dogodki odvijajo na prestižnih lokacijah v tako imenovanih pet zvezdičnih krajih. In prav v nasprotju s tem instantnim turizmom vidimo tukaj priložnost za Goričko.

Rešitve, ki jih ponuja naša operacija so v osnovi trajnostne – vzpodbujamo vračanje k naravi, k trajnostnemu načinu pridelave, predelave in transporta nasploh, s poudarkom na turistični dejavnosti. Rešitve so tudi zasnovane dolgoročno. Obnovljena infrastruktura v Ženavljah bo ob dobrem vzdrževanju in novem osmišljenju tudi skozi turizem, služila še naslednjim generacijam. V razvoj in izvajaje turističnega produkta je že v času operacije vključenih 5 turističnih ponudnikov, tako javnih, kot zasebnih in dve nevladni organizacij (CZR MS in Gorička Gruda), kar pomeni, da je za nadaljevanje izvajanja turističnega produkta in njegov razvoj poskrbljeno tudi v prihodnosti. Trajne narave je tudi publikacija, ki bo ostala kot pisni dokument zbranih tradicij in receptov Goričkega za naslednje generacije. V projektu bomo izobrazili več ljudi, ki bodo skozi izvajanje produkta svoje znanje uporabljali, ga širili in prenašali naprej. V operaciji bo nastal tudi kurikulum izobraževanj in usposabljanj, ki bo trajno na voljo vsem zainteresiranim na spletnih straneh partnerjev operaciji.

Rezultati operacije:

Nova lokalna mreža ponudnikov hrane in turističnih storitev – 30 ponudnikov

Nove nastanitvene kapacitete – 70 oseb

Izdana monografska publikacija – 1 knjiga

Izobraženi in usposobljeni vodiči/demonstratorji – 10 oseb

Obdobje izvajanja operacije: 1. 5. 2021–30. 9. 2023

Celotna vrednost operacije v EUR: 216.250,81

Znesek sofinanciranja v EUR: 163.220,08

 

Kontakt: obcina.gpetrovci@siol.net, 02 556 9000, 041 339 493

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm;

Povezava na spletno stran PRP: www.program-podezelja.si/.

 

Anketa

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki

31
Avg
2024

Košček sreče

Objavljeno: 30 Maj 2024

Dan judovske kulture, na katerem bo letos osrednji gost fotograf Stojan Kerbler. …