Seje 2018 – 2022

Seje Občinskega sveta Občine Šalovci sklicuje župan Občine Šalovci ali vsaj četrtina svetnikov. Sklicatelj tudi predlaga dnevni red. Na tej strani so vsa gradiva sej, v zavihku Zapisniki mandat 2018 – 2022 pa so potrjeni zapisniki.

1. REDNA SEJA (KONSTITUTIVNA), 29.11.2018
PREBERITE VEČ
2. REDNA SEJA, 18.12.2018
PREBERITE VEČ
3. REDNA SEJA, 23.1.2019
PREBERITE VEČ
4. REDNA SEJA, 13.2.2019
PREBERITE VEČ
1. IZREDNA SEJA, 20. 02. 2019
PREBERITE VEČ
1. DOPISNA SEJA, 20. 03. 2019
PREBERITE VEČ
5. REDNA SEJA, 8.5.2019
PREBERITE VEČ
6. REDNA SEJA 12. 6. 2019
PREBERITE VEČ
7. REDNA SEJA, 24. 7. 2019
PREBERITE VEČ
8. REDNA SEJA, 21. 8. 2019
PREBERITE VEČ
2. DOPISNA SEJA
PREBERITE VEČ
2. IZREDNA SEJA 14. 10. 2019
PREBERITE VEČ
9. REDNA SEJA, 4. 12. 2019
PREBERITE VEČ
10. REDNA SEJA, 18. 12. 2019
PREBERITE VEČ
3. DOPISNA SEJA, 25. 02. 2020
PREBERITE VEČ
4. DOPISNA SEJA
PREBERITE VEČ
5. DOPISNA SEJA
PREBERITE VEČ
11. REDNA SEJA 2.6.2020
PREBERITE VEČ
12. REDNA SEJA 18.6.2020
PREBERITE VEČ
13. REDNA SEJA – 6.7.2020
PREBERITE VEČ
Zapisnik 11. seje
PREBERITE VEČ
Zapisnik 12. seje
PREBERITE VEČ
6. DOPISNA SEJA
PREBERITE VEČ
14. REDNA SEJA
PREBERITE VEČ
7. DOPISNA SEJA

vabilo K tč. 1 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine…

PREBERITE VEČ
15. REDNA SEJA – 16. 12. 2020

vabilo-15. redna seja K tč. 2 Zapisnik 14. seje K tč. 3 Zapisnik…

PREBERITE VEČ
16. REDNA SEJA

Sklic 16. seje K tč. 2 – Zapisnik 15. redne seje K tč.…

PREBERITE VEČ
17. REDNA SEJA – 5. maj 2021

vabilo k tč. 2 – zapisnik 16. seje k tč. 3 – NRP…

PREBERITE VEČ
3. IZREDNA SEJA

vabilo K tč. 2 Odlok o spremembah Odloka o proračunu za 2021 K…

PREBERITE VEČ
18. REDNA SEJA

vabilo k tč. 2 – zapisnik 17. seje k tč. 3 – zapisnik…

PREBERITE VEČ
19. REDNA SEJA

vabilo K tč. 2 Zapisnik 18. redne seje K tč. 6 Soglasje k…

PREBERITE VEČ