Rekonstrukcija regionalne ceste v Šalovcih

Občina Šalovci je v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo, ki deluje v okviru Ministrstva RS za infrastrukturo, pristopila k obnovi ceste R1-232 skozi naselje Šalovci v dolžini 1750 metrov. Gradbena dela so se začela decembra, izvaja pa jih podjetje Pomgrad. V okviru rekonstrukcije bodo urejeni novo cestišče, križišče v središču Šalovec ter krožišče pri bencinski črpalki in osnovni šoli, odvodnjavanje, pločnik in javna razsvetljava. Na novo bodo urejeni tudi trije mostovi oziroma prepusti. Vrednost del znaša dobra 2.396.000 evrov, od tega je Občina Šalovci zagotovila dobrih 285.000 evrov, ostalo pa Ministrstvo za infrastrukturo. Dela naj bi bila končana predvidoma avgusta 2022.