PROSTO DELOVNO MESTO DIREKTORJA ZAVODA ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO ŠALOVCI

Odprt je javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci: