Prejet Sklep o sofinanciranju ETM 2021 in prvi osnutek programa

Dne 03. 08. 2021 je Občina Šalovci s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, prejela Sklep o sofinanciranju priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2021 (v prilogi).

Temu bo v kratkem sledil še podpis pogodbe o sofinanciranju, s čimer bo prižgana še zadnja zelena luč za formalni začetek ETM 2021 v občini Šalovci.

Osnova za pripravo programa ETM 2021 v občini Šalovci pa je naslednji okvirni razpored aktivnosti:

  • 16. in 17. septembra dopoldne v TNC Peterloug v Markovcih: MOBILNOST STAREJŠIH
  • 20. in 21. septembra dopoldne v TNC Peterloug v Markovcih: PREVOZI NA KLIC V OBČINI ŠALOVCI

Natančnejši program bo predstavljen v naslednjih dneh.

#trajnostnamobilnost 

#evropskitedenmobilnosti

#samo1planet

#care4climate

#sptm