Posodica za zbiranje odpadnega jedilnega olja

Posodica za zbiranje odpadnega jedilnega olja

Občina Šalovci in podjetje Saubermacher – Komunala vabita gospodinjstva v Občini Šalovci, da na sedežu občine prevzamejo 3,5 litrsko posodico za zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki nastane pri domači uporabi.

Občani dobijo posodico v uporabo brezplačno, s posodico pa dobijo še zloženko z vsebino o pravilnem ravnanju z odpadnim jedilnim oljem in rabljenimi oblačili.

Zbrano jedilno olje lahko iz posodice prelijete v ulični zbiralnik, ki se nahaja v naselju Šalovci, za občinsko stavbo. Posodica ni primerna za zbiranje odpadnih masti in drugih vrst odpadkov.

Podjetje Saubermacher – Komunala in Občina Šalovci vas pozivata, da pravilno ločujete in zbirate odpadke ter tako pomagate ustvarjati zdravo okolje.

Za več informacij lahko pokličete na Občino Šalovci (02 559 80 50).