Oprostitev plačila RTV prispevka

MOZAIK –

Društvo za socialno vključenost obvešča vse občane, da v programu Pomoč na vratih, terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in zagovorništvo, opažajo, da marsikateri upravičenec do oprostitve plačila RTV prispevka, tega ne uveljavlja. V prilogi zato predstavljajo upravičence in postopek oprostitve plačila prispevka.

Program “Pomoč na vratih” izvajajo na področju celotne Pomurske regije, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in MDDSZE.