Odbor za proračun in finance ter občinsko premoženje

g. Gubič Albin, predsednik

g. Lainščak Drago

g. Kučan Bojan

g. Orban Dušan

g. Svetec Tomaž

Pristojnosti odbora določa 22. člen statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2018)