Odbor za gospodarstvo, turizem, varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe

g. Lainščak Drago, predsednik

ga. Rac Valerija

g. Bedič Janez

g. Črnko Jožef

g. Kučan Bojan

Pristojnosti odbora določa 22. člen statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2018)