Občinski dokumenti

Koncesijska pogodba za oskrbo objektov s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
PREBERITE VEČ
Proračun Občine Šalovci 2018
PREBERITE VEČ
Statut Občine Šalovci
PREBERITE VEČ
Poslovnik Občinskega sveta Občine Šalovci

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2007974

PREBERITE VEČ
Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
PREBERITE VEČ
Sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
PREBERITE VEČ
Odlok o ustanovitvi javnega Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci
PREBERITE VEČ
Odlok o proračunu 2019
PREBERITE VEČ
PRORAČUN OBČINE ŠALOVCI 2020
PREBERITE VEČ