Obnova javnih poti v vasi Markovci

Občina Šalovci je v okviru letnega načrta vzdrževanja in urejanja občinskih cest in javnih poti izvedla sanacijo treh odsekov javnih poti v Markovcih. Odseki so bili še neasfaltirani in se navezujejo na lokalno oziroma občinsko cesto. Dela je izvedel režijski obrat Občine Šalovci.

 

V celoti je bila urejena in asfaltirana javna pot JP620-351 v dolžini262 metrov. Vrednost del je znašala dobrih 16.500 evrov.

 

Javna pot JP620-361 je bila urejena in asfaltirana delno v dolžini 154 metrov, vrednost del pa znaša 9.500 evrov.

 

Javna pot JP620-371 je bila prav tako urejena in asfaltirana delno v dolžini 205 metrov, vrednost del pa znaša dobrih 12.000 evrov.