Podžupan

S sklepom župana Občine Šalovci je bil za podžupana Občine Šalovci imenovan Jožef Črnko (Uradno glasilo slovenskih občin 57/2020).

http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=82dd431a-c85e-4c13-adbd-64ca22c87b97