Nadzorni odbor

Člani nadzornega odbora so:

  • ga. Prelec Danica, predsednica
  • g. Zrinski Robert
  • ga. Bedek Silva

Pristojnosti Nadzornega odbora Občine Šalovci določa Statut Občine Šalovci v 28. členu http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=30364f3f-f4a0-4e4e-89b5-fb9002f3112d (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2018)

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ima svoj poslovnik, s katerim so podrobneje določeni načini in postopki njegovega delovanja.

Dokumenti, priloge

Anketa

Kje izveste aktualna obvestila in novice o dogodkih v Občini Šalovci

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki

28
Jun
2022

Slavnostno polaganje tlakovcev spomina

          Vabilo Vljudno vabljeni na slavnostno polaganje tlakovcev …

22
Jun
2022

Vabilo dan državnosti

V A B I L O   Občina Šalovci, Zavod za turizem, …

22
Jun
2022

Koncert Trio Šardone

Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Šalovci organizira ob pomoči Zavoda za kulturo …

20
Jun
2022

Razstava Walter Famler

Re:Pannonia v župnišču Križevci 30.6.2022 do 3.7.2022 od 11.00 do 23.00 BAKOS …

20
Jun
2022

Film: Always remember Yuri Gagarin

  Re:Pannonia 2022 Kino Križevci | Kulturni Dom Sobota 02.07.2022 | 18.00 …