Lokalne volitve 2018

Člani Občinske volilne komisije Občine Šalovci so:

g. Blagovič Bojan, predsednik

g. Ružič Matevž, namestnik predsednika

ga. Bočkorec Janja, članica

g. Nemet Goran, namestnik članice

g. Šömenek Jožef, član

ga. Slaviček Darja, namestnica člana

g. Gašpar Uroš, član

g. Črnko Koloman, namestnik člana

mmmmmmmmmmmm

Člani Posebne občinske volilne komisije Občine Šalovci so:

ga. Ritonja Špilak Andreja, predsednica

g. Vegi Ladislav, namestnik predsednice

g. Šanca Danilo, član

g. Bölec Evgen, namestnik člana

ga. Petek Milena, članica

ga. Gomzi Claudia, namestnica članice

ga. Škerlak Nuša, članica

g, Gašpar Janez, namestnik članice