Nove tematske poti v Krajinskem parku Goričko

Nove tematske poti v Krajinskem parku Goričko

V projektu Gorička krajina so opremljene tri nove poti za pojasnjevanje življenjskih prostorov ali habitatov in varovanih Natura 2000 vrst v skladu z novim Priročnikom za izvajanje Pravilnika o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000.priročnikom, s čimer se postavljajo novi standardi parkovne opreme v Krajinskem parku Goričko.

Javni zavod Krajinski park Goričko vabi na otvoritev treh novih tematskih poti:

Otvoritev Poti čuka in puščavnika, ki bo v četrtek, 5. maja ob 9.00 v Nuskovi.

Otvoritev Poti cvetočih travnikov bo na Svetovni dan čebel, 20. maja v Budincih.

Otvoritev Poti metuljev bo na Evropski dan parkov, 24. maja v Motvarjevcih.

V Krajinskem parku Goričko je 11 občin in je število raznolikih oznak ali tabel iz različnih projektov, ki so namenjene obiskovalcem, zelo veliko. Po principu manj je več in s poenotenjem videza oznak in parkovne opreme, pa bo Krajinski park Goričko zaživel kot prepoznavna mikroregija tudi navzven saj že sedaj vse bolj privlači vse tiste, ki želijo pobegniti v naravo.