Evropski teden mobilnosti 2021

Občina Šalovci se tudi letos pripravlja na izvedbo Evropskega tedna mobilnosti. Izvedla bo 2 aktivnosti (vsaka bo trajala 2 dni) med 16. 9. in 22. 9. 2021

Natančnejši program bo na teh straneh predstavljen v naslednjih tednih.

Aktivnost 1

Delavnica za starejše »Ostanimo mobilni«

Mobilnost starejših se bo promovirala z izvedbo predavanj o pomenu redne skrbi za zdrav način mobilnosti tudi v tretjem življenjskem obdobju ter izvedbe vodenega lažjega krožnega pohoda. Predavanja, ki bodo najmanj 3 in izvedena s strani strokovnjakov za zdrav način življenja oziroma trajnostne mobilnosti, se bodo odvila v TNC Peterloug v Markovcih. Predavanjem bo sledila predstavitev nekaterih tipov električnih koles in njihovih najpomembnejših značilnosti ter prednosti. Temu pa bo sledil pohod po krožni poti v okolici centra Peterloug. Ob postankih med potjo pa bodo prav tako krajše predstavitve pomembnejših vidikov skrbi za aktivno gibanje v naravi ter naravnih pripomočkov, ki lahko vsakemu posamezniku pomagajo izboljšati njegovo psihofizično kondicijo tudi v starosti. Vabljeni bodo predvsem starejši, poleg njih pa tudi ostali občani in občanke, ki si želijo spremeniti svoje navade v zvezi z mobilnostjo in se pridružiti ukrepom, ki promovirajo zdrav življenjski slog.

 Predvideno št. aktivnih udeležencev: 100

Predviden nakup trajnega sredstva, opišite: Večji leseni kažipot, ki bo označeval vse priporočene pešpoti in kolesarske poti, ki vodijo iz izhodiščne točke. Gre za očiščeno in preparirano drevesno rogovilo, na kateri bodo lesene table/puščice, ki bodo pohodnike in kolesarje usmerjale do destinacij, ki so v okolici izhodiščne točke, kjer bo ta smerokaz postavljen – turistični nastanitveni center Peterloug v Markovcih.

Aktivnost 2

Uvedba prevoza na klic

Aktivnost uvedbe prevoza na klic se bo izvedla s praktičnimi demonstracijami celotnega postopka, ki je potreben, da bi se nek uporabnik lahko poslužil brezplačnega prevoza z električnim vozilom, s katerim razpolaga vlagatelj. Potrebno bo narediti tudi izbor voznikov – prostovoljcev, ki bodo v nadaljevanju izvajali te vožnje, poleg tega pa bo z njimi potrebno opraviti še začetna in nadaljevalna usposabljanja vožnje z električnim avtom. Celotno aktivnost s predstavitvami, demonstracijami voženj in usposabljanjem voznikov-prostovoljcev bo prevzel zunanji izvajalec.

 Predvideno št. aktivnih udeležencev: 50

Predviden nakup trajnega sredstva, opišite: V okviru te aktivnosti bo tudi postavljen večji masivnejši leseni kažipot (deblo – rogovila), ki bo postavljen v središču Šalovcev in bo pohodnike, kolesarje ter ostale udeležence trajnostne mobilnosti usmerjal na najzanimivejše destinacije v okolici Šalovcev.

Več informacij je dostopnih na:

#trajnostnamobilnost 

#evropskitedenmobilnosti

#samo1planet

#care4climate

#sptm

Stekle priprave na izvedbo ETM 2021

Že konec julija 2021 so stekle prve konkretne priprave na izvedbo ETM 2021…

PREBERITE VEČ
Prejet Sklep o sofinanciranju ETM 2021 in prvi osnutek programa

Dne 3. 8. 2021 je Občina Šalovci s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata…

PREBERITE VEČ
Zelena mobilnost za ranljive skupine – priznanja za voznici

Z nabavo električnega MG vozila iz projekta sodelovanja med LAS (lastnik avta je…

PREBERITE VEČ
Teden, ko se v Šalovcih začne ETM21

Občina Šalovci je izvedla postopek povpraševanja za oddajo javnega naročila priprave in izvedbe…

PREBERITE VEČ
Prispevek NIJZ OE MS Za boljše zdravje

teden mobilnosti   #trajnostnamobilnost  #evropskitedenmobilnosti #samo1planet #care4climate #sptm

PREBERITE VEČ
Program

Program   #trajnostnamobilnost  #evropskitedenmobilnosti #samo1planet #care4climate #sptm

PREBERITE VEČ
Uspešno izveden Evropski teden mobilnosti v naši občini

V Občini Šalovci je bilo med 16. in 22. 9. 2021 izvedenih več…

PREBERITE VEČ