Komisija za statutarna in pravna vprašanja

ga. Madžarič Karla, predsednica

ga. Šebök Alenka

g. Orban Dušan

Pristojnosti komisije določa 22. člen statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2018)