Komisija za narodnostna vprašanja

g. Orban Dušan, predsednik

g. Škaper Vendel

g. Lainščak Drago

Pristojnosti komisije določa 22. člen statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2018)