Komisija za nagrade in priznanja

g. Črnko Jožef, predsednik

g. Kučan Bojan

g. Gubič Albin

Pristojnosti komisije določa 22. člen statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2018)