JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Občina Šalovci objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem. Oddaja se gostinski lokal s pripadajočo infrastrukturo v objektu vaško-gasilskega doma v Čepincih. Izhodiščna najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 102,20 m2 znaša 300,00 EUR mesečno. Poslovni prostor se oddaja v najem izključno za gostinsko dejavnost za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja po načelu »videno-vzeto v najem. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je poleg višine ponujene najemnine tudi vsebina oz. program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Ogled prostora bo možen  po predhodnem dogovoru.

Zainteresirani najemniki lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. št. (02) 559-80-50,  razpisno dokumentacijo pa lahko dvignejo na sedežu občine.

Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem z razpisno dokumentacijo je objavljena tudi na spletni strani Občine Šalovci, www.salovci.si.

Ponudbe morajo prispeti na občino do vključno 24. 1. 2022  do 11. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 24. 1. 2022 ob 12. uri v sejni sobi Občine Šalovci.

Podrobnosti so objavljene v rubriki Javni razpisi in objave v kategoriji Aktualni.