Budinci

Budinci egy szeres, határ menti település, amely több kisebb házcsoportból és gazdaságból áll a Lopoča és a Dolenski patakok két partján, a Dolenci–Šalovci út mentén, többnyire tercier dombok lejtőin. Goričko északkeleti csücskében található, ez Szlovénia legészakibb települése.

A legészakibb fekvésű gazdaság

A települést először Budynchként (1387, 1388) és Bywdynczként (1499) emlegetik a történelmi források. Budincit a középkorban Dobra (Vasdobra) birtok részeként emlegetik, melynek gazdasági és közigazgatási központja Dobra (Vasdobra) várában volt (ma Neuhaus, Ausztria). Budinci területén egy a legkorábbi letelepedés időszakból származó kőbaltát találtak, amit napjainkban a Maribori Területi Múzeumban (Pokrajinski muzej Maribor) őriznek.

Budincin az első iskolát 1912-ben építették meg, 1933-ban pedig a település tűzoltó- és faluotthont kapott.

Budinciről a múltban sokan elköltöztek, hiszen a rossz minőségű talaj miatt nem volt bőséges a termés.

Budinci egy hatalmas gesztenyefával is büszkélkedik, melynek törzse 3,60 méter átmérőjű. A fa árnyékában csinos kápolna áll.

Napjainkban Budincin nagy hangsúlyt fektetnek a kulturális életre, a Művelődési Egyesületnek komoly szerepe van a település életében. 1987-ben alapították. Folklórcsoportja összehozza az idősebbeket és a Šalovci Általános Iskolában, valamint a különböző muravidéki középiskolákban tanuló fiatalokat. A folklórcsoport tagjaihoz hasonlóan a népi énekesek is hozzájárulnak a helyi kulturális örökség újjáélesztéséhez és megőrzéséhez. Rajtuk kívül egy drámacsoport is működik, amely szkeccseivel élénkíti a községi és a helyi eseményeket és ünnepségeket. Részt vesznek más muravidéki, szlovéniai és külföldi (magyarországi) eseményeken is.

Budincin a túrázás is népszerű. Minden évben megrendezik „A völgyekből a dombokra” túrát. Ez a túra egyre több látogatót vonz a községbe a Muravidék és Szlovénia más tájairól, akik a Budinciről a Rábavidéken (Porabje) át vezető 10 km-s út során megismerkedhetnek Szlovénia és Magyarország ezen részének néprajzi, kulturális és gasztronómiai különlegességeivel.

A lakosság száma évről évre csökken, nő az idősebb lakosok aránya, mivel a fiatalok a városokba és Szlovénia más vidékeire, sőt egyesek külföldre költöznek. Napjainkban Budincin mintegy 140-en laknak.

FALUBIZOTTSÁG

annak tagjai …

Felmérés

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Betöltés ... Betöltés ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki