Községközi felügyelőség és rendészet

Tíz goričkói község polgármestere megállapodást írt alá a községközi felügyelőség és rendészet alapító községeinek a jogairól és kötelezettségeiről. Az alapító községek: Tišina, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodos (Hodoš), Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci és Šalovci.

A szerv székhelye Tešanovcin van, a vezetői feladatokat ideiglenesen Moravske Toplice Község titkára látja el.

A községek alapító jogait, kivéve a jelen rendelet módosításainak elfogadását és a költségvetési források biztosítását a közös igazgatási testület működéséhez, amiért a községi tanácsok felelnek, az alapító községek polgármesterei gyakorolják.

Az alapító községek polgármesterei nevezik ki és mentik fel a közös községi közigazgatási szerv vezetőjét, fogadják el a közös községi közigazgatási szerv személyzeti tervét, munkaprogramját és pénzügyi tervét, felügyelik a munkát és közös iránymutatásokat adnak a közös községi közigazgatási szerv szervezésének és működésének általános kérdéseivel kapcsolatosan.

A községközi felügyelőség és rendészet az alapító községek igazgatóságainak adminisztratív, szakmai és tanácsadói feladatait a következő területeken látja el: községi ellenőrzések, községi rendészet és a területrendezés azon szakmai feladatainak az ellátása, amelyek végrehajtásáért a törvényi előírások szerint a községek felelősek, illetve és a községek várostervezéssel kapcsolatos feladatai, a törvényi előírásoknak megfelelően.
A községközi felügyelőség és rendészet a feladatait a törvényekkel, a törvényi előírásokkal és az alapító községek előírásaival összhangban végzi.

A községközi felügyelők és rendészek feladatai a következőkre terjednek ki:

 • ivóvízellátás,
 • a kommunális szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése és tisztítása,
 • a kommunális hulladék kezelése,
 • a kommunális hulladék maradékának elhelyezése,
 • köztisztaság, a közterületek tisztítása,
 • közutak, gyalogos és zöld felületek, valamint hasonló területek rendezése, például nyilvános parkolóhelyek rendezése,
 • községi közlekedés és parkolás,
 • kommunális és turisztikai illetékek,
 • téli szolgálat,
 • közrend és nyugalom, illetve
 • természeti és kulturális örökség.

A községi rendészet feladatait, amelyeket eddig a rendőrség is végzett, az alapító községek biztonsági programjának elfogadását követően a községközi felügyelőség és rendészet fogja ellátni.

A községi felügyelőség, a községi rendészet és a területrendezés feladatainak az ellátásáért felelős közös községi igazgatóság testületének – a Községközi Felügyelőség és Rendészet – a székhelye Moravske Toplice Község területén, a Tešanovci 31, 9226 Moravske Toplice cím alatt található.

Kapcsolat:
Tel.: (02) 538 10 30, (02) 538 10 31
Fax: (02) 538 10 36
e-mail: medobcinska.inspekcija@siol.net

Községközi felügyelők:

 • JOŠAR Damir, gsm: 051-631-081
 • BOGDAN Jani, gsm: 051-631-082 (a magyarul beszélők számára is)

Községközi rendész:

 • Tibor KUHAR, gsm: 051-631-083

Bejelentés írásban a Községközi Felügyelőség és Rendészet székhelyén, illetve postán, telefonon, valamint az alapító községek székhelyein tehető.

FIGYELMEZTETÉS: A felügyelőségi ellenőrzésről szóló törvény – UPB1 (Szlo. Közt. Hiv. Közl. 43/07) 39. cikke alapján a hamis bejelentés büntetendő és 500,00 EUR bírság kiszabásával jár.

Amennyiben a felügyelőségi ellenőrzés során a községi felügyelő megállapítja, hogy megsértették a községi előírásokat, jogai és kötelességei a következők:

 • a szabálysértő figyelmeztetése,
 • az adott személy személyazonosságának a megállapítása,
 • a szabálytalanság és a hiányosságok elhárítását szolgáló intézkedések meghatározása az általa meghatározott határidőig,
 • a szabálysértési eljárás lefolytatása,
 • bírságolás,
 • az intézkedésekkel kapcsolatos javaslattétel az illetékes községi szervnek és
 • más olyan intézkedések és eljárások elrendelése, melyekre felhatalmazása van.

Amennyiben a felügyelőségi ellenőrzés során a községi felügyelő megállapítja, hogy megsértették a köztársasági előírásokat, jogai és kötelességei a következők:

 • a jogsértő figyelmeztetése,
 • a jogsértésről és a jogsértőről rendelkezése álló adatok beszerzése
 • a jogsértés bejelentése az illetékes állami hatóságnak és
 • a község polgármesterének az értesítése a történtekről.

A jogi és természetes személyek, akiknél a felügyeleti ellenőrzés történik, kötelesek a községi felügyelő számára:

 • lehetővé tenni a zavartalan felügyeleti ellenőrzést,
 • belépést biztosítani azokba az objektumokba és helyiségekbe, illetve hozzáférést biztosítani azokhoz a berendezésekhez, amelyeket a községi felügyelő ellenőriz, és
 • átadni minden szükséges adatot, dokumentumot, és magyarázatot adni minden körülményre, ami a községi felügyelő vizsgálatához szükséges.

Alapító okirat:

Kapcsolat – Alapító okirat

Felmérés

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Betöltés ... Betöltés ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki