HATÁSKÖRÖK ÉS FELADATOK
IMG 9039

Šalovci Község Községi Tanácsának a tagjai a 2018–2022-es mandátum időszakában a következők:

Črnko Jožef

Gubič Albin

Kučan Bojan

Lainščak Drago

Madžarič Karla

Orban Dušan

Svetec Tomaž

A községi tanács hatásköreinek megfelelően:

 • elfogadja a község fejlesztését szolgáló területrendezési és egyéb terveket,
 • elfogadja a községi költségvetést és zárszámadást,
 • hozzájárul a községi feladatoknak az állami hatáskörből az önkormányzatra való átruházáshoz, és dönt az állami hatáskörből a községre átruházott kérdésekről, kivéve, ha ezen ügyekről a törvények értelmében más községi szerv dönt,
 • kinevezi és felmenti a felügyelőbizottsági tagokat, állandó vagy ideiglenes munkacsoportokként bizottságokat, valamint tanácsadó testületekként falubizottságokat állít fel, továbbá kinevezi és felmenti az említett bizottságok tagjait,
 • kinevezi és felmenti a község törvény szerint megalakított más szerveinek a tagjait,
 • felügyeli, hogy a polgármester, az alpolgármester és a községi igazgatóság végrehajtja-e a községi tanács döntéseit,
 • megerősíti a községi tanács tagjainak a mandátumait és megállapítja a községi tisztviselők megbízatásának esetleges idő előtti megszűnését,
 • a polgármester javaslatára kinevezi és felmenti az alpolgármestert,
 • dönt a községi ingatlanvagyon áruba bocsátásáról,
 • dönt a hitelfelvételről és a kezességvállalásról,
 • meghatározza a helyi közszolgáltatások fajtáit és a helyi közszolgáltatások nyújtásának módját,
 • közintézményeket, közvállalatokat és egyéb közjogi jogi személyeket hoz létre a törvényeknek megfelelően,
 • a törvényekkel összhangban saját ügyiratban meghatározza a községi tisztviselők teljes fizetésétének vagy a fizetésük egy részének az összegét, valamint a községi tanács által kinevezett szervek, munka- és tanácsadói testületek tagjainak a javadalmazásai és juttatási kritériumait,
 • népszavazást ír ki,
 • meghatározza a tűzesetek, a természeti és egyéb katasztrófák elleni védelem megszervezését és végrehajtásának a módját,
 • véleményt nyilvánít a közigazgatási egység vezetőjének kinevezéséről és kinevezi a község képviselőit a közigazgatási egység vezetőjének a tanácsába
 • dönt a törvény, az alapszabály vagy a község egyéb általános szabálya szerint meghatározott egyéb kérdésekről.

Felmérés

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Betöltés ... Betöltés ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki