GREEN EXERCISE

GREEN EXERCISE

Projekt si prizadeva za skupno promocijo obstoječe čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe slovensko-madžarskega obmejnega prostora, ter to dopolnjuje s posebnim poudarkom na zdravem življenjskem slogu, trajnostnem in okolju prijaznem načinu prevoza (predvsem kolesarjenje). Načrtujemo oblikovanje »zelenih parkov« na obeh straneh meje in sicer na devetih lokacijah, kjer bomo predstavili naslednje tematike: naravno okolje, zavarovane naravne vrednote, trajnostno kmetijstvo, promet, zdrav način življenja in gibanja.
Načrtujemo izobraževalni program za kolesarske vodnike na čezmejni ravni, z enotnim pristopom in metodologijo, ki se bo izvajal v slovenskem in madžarskem jeziku, jezikovno usposabljanje, naravne vrednote, izpopolnjevanje znanja s področja kulturne dediščine, skupno razkrivanje poti, ki bodo označene v okviru projekta. V okviru projekta na obeh straneh meje bomo organizirali delavnice na tematiko: narava, zdrav način življenja, gospodarjenje itd. Na kolesarskih poteh, ki bodo v okviru projekta razvite, bomo organizirali brezplačne vodene ture za lokalne prebivalce, za potencialne sodelujoče partnerje ter turiste. Glavni rezultati projekta: -zeleni parki – 9
-turistični produkti – 5
-turistični paketi – 5
-kolesarska počivališča – 2
-kolesarske poti – 5
-skupno usposabljanje kolesarskih vodnikov
-delavnice na temo: naravoslovje, zdrav način življenja, ekološko kmetovanje – 10
-namestitev – 1
-predstavitvene ture – izleti – 5 

Spletna stran programa: http://www.si-hu.eu/projekti/odobreni-projekti/

Več informacij in opisov: Krajinski park Goričko

Zemljevid vseh zelenih parkov: Zemljevid