GORIČKO POD ZVEZDAMI: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
RAZVOJ PODEŽELJA LOGO

Vodilni partner operacije: Občina Šalovci; Šalovci 162, 9204 Šalovci
Partnerji operacije: Vrtnarstvo AZ – d.o.o., socialno podjetje, Gornji Petrovci 1, 9203 Petrovci; Stopaj, društvo za razvoj idej, Šalovci 153a, 9204 Šalovci

Tematsko področje ukrepanja: Razvoj osnovnih storitev.
Ukrep po SLR: Razvoj turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine.
Specifični cilj: Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti.

Namen operacije: Eden izmed ključnih izzivov slovenskega turizma je neizkoriščenost turistične privlačnosti posameznih območij s povezovanjem naravnih danosti in inovativne turistične ponudbe. Dodatna in privlačna vsebinska ponudba je zagotovilo za vnovčenje kulturnih in naravnih danosti ter bistveno diferenciacijo okolja, kot je Goričko od podobnih območij v Srednji Evropi. Namen predlagane operacije Goričko pod zvezdami- astronomski turizem doživetij je prav oblikovanje novega turističnega produkta in njegova neposredna povezava z obstoječimi ponudniki, ki oblikujejo turistično partnerstvo za skupni nastop na trgu. Osnovna aktivnost je razvoj sodobnega turističnega produkta Goričko pod zvezdami, združuje elemente doživetij vodenih nočnih ogledov zvezdnega neba, zvezdno učno pot in zvezdne spalnice ter jih povezuje v partnerstvo turističnih ponudnikov za skupni nastop na trgu. Ključna naravna danost območja Goričkega, ki predstavlja potencial za razvoj opisanega turističnega produkta je relativno nizka stopnja svetlobne onesnaženosti, ki omogoča ugodne pogoje za ogled zvezdnega neba. Vsi elementi novega turističnega produkta slonijo na naravi prijazni in trajnostni obliki turizma, ki ne posega v elemente naravne dediščine ter tako pomembno prispeva k ohranjanju stanja okolja. Iz vidika promocije tovrstne trajnostne oblike turizma in posredno gospodarske dejavnosti predlagana operacija celo prispeva k izboljšanju stanja okolja. Med drugim rešuje tudi dva izziva- povečanje število turistov brez ogrožanja naravne in kulturne dediščine ter dvig kvalitete ponudbe doživljajskega turizma za ustvarjanje večjega dohodka. Predlagana operacija vključuje oba ključna koncepta astro-turizma, ki se vse bolj razvija po različnih destinacijah po vsem svetu. Prvi koncept Potovanje zaradi astronomije dosega ciljneskupine amaterskih astronomov, fotografov in opazovalcev redkih astronomskih pojavov, ki prihajajo na določene destinacije, ki ponujajo ugodne pogoje za opazovanje ali pa zgodovinske znamenitosti povezane z astronomijo. Drugi koncept Srečati astronomijo med potovanjem pa pomeni bistveno obogatitev programov obstoječih turističnih ponudnikov na destinacijah predvsem v večernem in nočnem času, kar v veliki meri ponuja priložnosti za vključevanje elementov ponudbe kulinarike, vina, tradicije, naravne in kulturne dediščine ter gostom prinaša avtentične izkušnje in doživetja.

Cilji operacije: Rešitve in aktivnosti, ki so del predlagane operacije so izjemnega pomena za turistični razvoj območja Goričkega, saj pomembno prispevajo k razvoju nove ponudbe in povezovanju obstoječih turističnih ponudnikov v nov turistični produkt, ki celotnemu okolju prinaša dodano vrednost v smislu trženja in storitev v turizmu. Zagotavlja namreč novo doživetje za že obstoječe strukture gostov in hkrati v to okolje privablja nove strukture gostov, ki sicer v tem okolju ne bo našli doživetij, ki bi potešile njihove želje in potrebe med oddihom ali potovanjem. Območje Goričkega z novim turističnim produktom dobiva dodano možnost za pomemben preskok in osnovnega trženja nočitev z zajtrkom na nivo trženja doživetij, ki v okolje prinašajo multiplikativne učinke.

Rezultati operacije: 1 nov turistični produkt Goričko pod zvezdami, 10 novih nočitvenih kapacitet Zvezdna spalnica, 10 izobraževanj za ponudnike in turiste Goričko pod zvezdami in 1 turistično partnerstvo Goričko pod zvezdami.

Obdobje izvajanja operacije: 12.11.2018 – 14.6.2019
Celotna vrednost operacije v EUR: 72.846,64
Znesek sofinanciranja v EUR: 54.615,31

Kontakt: info@salovci.si, 02 559 80 50

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm;
Povezava na spletno stran PRP: www.program-podezelja.si/.

Več o projektu si lahko ogledate na spletni strani:
http://gorickopodzvezdami.si/

Anketa

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki

31
Avg
2024

Košček sreče

Objavljeno: 30 Maj 2024

Dan judovske kulture, na katerem bo letos osrednji gost fotograf Stojan Kerbler. …