TURIZEM ZA JUTRI / CENTER VOLČIN: EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA. EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE
RAZVOJ PODEŽELJA LOGO 1024x349(1)

Vodilni partner operacije: Občina Šalovci; Šalovci 162, 9204 Šalovci

Partnerji operacije: Društvo za prepih znanja in informacij Vöter, Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota; Kocljevina – zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Prosenjakovci 67c, 9207 Prosenjakovci; PE GO – Inštitut ICANNA, Gornji Petrovci 16, 9203 Gornji Petrovci; Čebelji gradič, d. o. o., Serdica 1d, 9262 Rogašovci.

Tematsko področje ukrepanja: Razvoj osnovnih storitev. Varstvo okolja in ohranjanje narave.

Ukrep po SLR: Razvoj turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine.

Specifični cilj: Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti. Zagotovitev infrastrukturnih pogojev za izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijsko udejstvovanje. Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja.

Namen operacije: Osnovni namen operacije je, da se z novim turističnim produktom, novim večnamenskim Centrom Volčin, izvedbo celovite promocijske kampanje ter izvedbo ostalih aktivnosti, ki so v domeni projektnih partnerjev novo vzpostavljene partnerske mreže, zagotovijo dodatni nujno potrebni pogoji, da bi se trajnostni turizem v ruralnem območju Goričkega lahko razmahnil vse do svoje optimalne meje (ki je za sedaj še vedno precej odmaknjena). S to operacijo se bo najprej vzpostavil nov turistični produkt, ki bo pokrival praktično celotno območje Goričkega in bo interaktiven, osebno-izkustev, dinamičen, skratka atraktiven. Povezoval bo izpostavljene elemente naravne in kulturne dediščine, kar bo obiskovalca na njegovem raziskovanju vodilo od enega do drugega cilja (s čimer bo prečesal velik del Goričkega) ter s tem spoznal marsikaj novega in zanimivega, tisto torej, kar bi sicer najverjetneje povsem spregledal ali kar običajno niti ni uvrščeno na katerega od že obstoječih seznamov »zakladov« Goričkega. Recimo: malokdo je bil že pri izviru Krke v Čepincih. Ponudba ogleda tega izvira pa bo nujno povezana tudi s ponudbo (ogledom) graničarskega muzeja v Čepincih in TNC Peterloug v Markovcih, saj pot do izvira vodi mimo obeh. Z operacijo se bo vzpostavil torej povsem nov večnamenski center Volčin, ki bo lociran v središču Šalovcev, kjer so se v dobršni meri že uredile zunanje površine tega javnega, družabnega in prireditvenega prostora. Z nevsiljivo arhitekturo tega pritličnega in nasploh ne prevelikega ter pretežno leseno-steklenega objekta, ki se bo lepo vklapljal v okolico, se bo pridobil prepotrebni prostor za najrazličnejše namene: kot sedež novoustanovljenega Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci, kot prostor srečevanja mladih in starih, kot prireditveni prostor za priložnostne razstave, delavnice, sestanke, kot trgovinica lokalnih in regijskih produktov in nenazadnje tudi kot informacijska točka za obiskovalce. S tem bo ta prostor zapolnil vrzel, ki trenutno zeva na področju infrastrukturne pa tudi kadrovske zadostnosti za ustrezno prezentirano, promovirano ter trženo turistično ponudbo v tem delu Goričkega. Tu bodo prostor za svoje delovanje našli tudi člani Društva dišeči volčin ter Madžarske samoupravne narodne skupnosti, ko bodo organizirali različne dogodke: razstave, delavnice, seminarje, srečanja …

Dolgoročnost in trajnost rešitev je zagotovljena že z življenjsko dobo obeh naložb: tako center Volčin, kot notranja oprema v centru Kocljevina, bosta svojemu namenu služila ne samo leta, ampak desetletja, saj bosta upravljani s strani dveh partnerjev, ki imata na lokacijah obeh naložb svoj sedež oziroma svoje prostore. Preprosto rečeno: dokler bo obstajala Občina Šalovci s svojim javnim Zavodom za turizem, šport in kulturo ter Zavod Kocljevina, tako dolgo bosta obe naložbi v turistični rabi. Tudi tretji partner (Inštitut Icanna) bo del ponudbe novega turističnega produkta izvajal kar na sedežu inštituta. Turistična kmetija, ki je četrti partner, pa se profesionalno ukvarja s kreiranjem in trženjem turističnih storitev in ji je prav tako v interesu, da se trajno ohranja aktualnost in tržna privlačnost tovrstnih turističnih pridobitev.

Cilji operacije: povečati obisk Goričkega s strani domačih, tujih, individualnih in organiziranih gostov, ki temelji na načelih trajnostnega turizma ter na privlačen in hkrati premišljeno uravnotežen način izkorišča danosti naravne in kulturne dediščine v tem prostoru. Naslednji cilj, ki se navezuje na prejšnjega, je povečanje turističnih kapacitet in ponudbe na območju LAS Goričko z izgradnjo večnamenskega centra Volčin ter novim turističnim produktom Volčin. Nenazadnje pa je cilj tudi ozaveščenost obiskovalcev območja LAS ter lokalnega prebivalstva glede vseh štirih horizontalnih ciljev ter pomena ohranjanja naravne in kulturne dediščine tudi zaradi koristi, ki jih to prinaša za turistični razvoj območja. Ob vsem tem pa velja dodati že cilj promocije LAS Goričko kot turistične destinacije – zlasti preko ponudbe novega turističnega produkta. Kazalniki realizacije ciljev operacije so tako nov večnamenski center Volčin (izhodiščno stanje 0, novo stanje 1), nov turistični produkt ( izhodiščno stanje 0, novo stanje 1), izvedba posebne promocijsko-ozaveščevalne kampanje (izhodiščno stanje 0, novo stanje 1), na to pa se veže tudi povečano število obiskovalcev tega območja (izhodiščno stanje centra Volčin je 0, koliko pa bo končno, je težko napovedati – verjetno nekaj sto obiskovalcev).

Ostali cilji

Operacija dosledno zasleduje tudi vse 4 horizontalne cilje – prav zaradi teh ciljev so bile v operacijo vključene aktivnosti kot je izobraževanje ter demonstracije na terenu glede sonaravnega obdelovanja zemlje, blaženja klimatskih sprememb ter predavanja o enakosti med spoloma. Operacija predstavlja zaključeno celoto in zlasti s profesionalizacijo dela v okviru Zavoda za turizem Šalovci in novega Centra Volčin se zagotavlja dolgoročnost oziroma trajnost njenega izvajanja.

Rezultati operacije: 1 nov večnamenski center Volčin, 1 nov turistični produkt, 20 izvedenih delavnic / izobraževanj, 1 izvedena celovita promocijska kampanja.
Obdobje izvajanja operacije: 1. 6. 2021 – 31. 10. 2022
Celotna vrednost operacije v EUR: 119.246,16
Znesek sofinanciranja v EUR: 80.670,63
Kontakt: info@salovci.si, 02 559 80 50
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm;
Povezava na spletno stran PRP: www.program-podezelja.si/.

Anketa

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki

26
Maj
2024

Vodenje po Poti cvetočih travnikov v Budincih

Objavljeno: 09 Maj 2024

Pot cvetočih travnikov v Budincih obiskovalce popelje med ene od najbolj vrstno …

28
Maj
2024

BREZPLAČNA DELAVNICA ZA DRUŠTVA: IZVAJANJE PRIDOBITNE DEJAVNOSTI – kaj vse je potrebno upoštevati?

Objavljeno: 17 Maj 2024

Končno je tu delavnica o področju, na katerem imate društva največ vprašanj …

30
Maj
2024

Knjižni bazar

Objavljeno: 23 Apr 2024

Vabljeni na knjižni bazar v Domanjševce!