Ekosocialna kmetija Korenika

Ekosocialna kmetija Korenika

Iz zapisa z domače strani kmetije, kaj je njihovo poslanstvo: Eko-socialna kmetija Korenika se nahaja v Šalovcih, v samem osrčju Krajinskega parka Goričko. Korenika je, že po nekaj letih delovanja, postala prepoznavna tudi na širšem geografskem prostoru in je s strani strokovne javnosti, priznan primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter zaščitnega zaposlovanja.

Na Koreniki smo vzpostavili sistem ekološke pridelave in predelave živil, tako na dobrih dvajsetih hektarjih površin pridelamo poljščine, zelišča, sadje in zelenjavo, v naravi pa naberemo sadeže in gobe, ki jih predelamo v ekološke izdelke.

O tem, kaj vse ponujajo, si lahko preberete na njihovi spletni strani
https://www.korenika.si/