Ekonomsko poslovna cona Šalovci (EPC) – poziv za podajo neobvezujočih vlog

Občina Šalovci poziva vse zainteresirane oz. potencialne investitorje, da podajo neobvezujoče vloge za morebiten najem ali nakup zemljišča v ekonomsko-poslovni coni v Šalovcih. Vloga naj vsebuje firmo in sedež ponudnika, navedbo dejavnosti ter predvideno velikost potrebnega zemljišča za nakup ali najem.