Zagotavljanje toplega obroka za učence in dijake z območja Občine Šalovci za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo

Spoštovani starši!

Glede na spodnji dopis, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, bo tudi Občina Šalovci skupaj z Osnovno šolo Šalovci zagotavljala topel obrok za učence in dijake z območja Občine Šalovci, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo in izpolnjujejo še druge v dopisu navedene pogoje. V skladu z dogovorom bo prevzem hrane na šoli ali pa se bo dostavljala na dom.

PROSIMO VAS, DA UČENCE ZA KATERE BI ŽELELI PREJEMATI BREZPLAČEN TOPLI OBROK, PRIJAVITE NA OBČINI ŠALOVCI IN SICER NA ELEKTRONSKI NASLOV: info@salovci.si ali v delovnem času občinske uprave na telefonsko številko 02 55 98 050.

Na prijavi poleg imena in priimka šolarja oz. dijaka navedite še točen naslov, rojstne podatke in razred oz. ime srednje šole, katero obiskuje.

OBČINSKA UPRAVA OBČINE ŠALOVCI

_______________________________________________________________________________________

 

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA ZA UČENCE, ZA KATERE JE V ČASU ZAOSTRENIH EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER ORGANIZIRANO IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

MIZŠ je v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo in tak obrok potrebujejo, po usklajevanju z občinami oblikovalo možnosti, ki se upoštevajo glede na organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela in sicer, ko je:


1. Za vse učence je organizirano izobraževanje na daljavo

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in distribucijo toplega obroka za svojo lokalno skupnost.

S prijavo učenci privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka Učenci oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki hrano pripravlja. Izjemoma občina za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna. Ceno toplega obroka, ki vključuje strošek dostave in način izplačila sredstev, s sklepom določi ministrica, pristojna za izobraževanje.
2. Pouk za učence organiziran kombinirano – kot izobraževanje na daljavo in izobraževanje v šoli

Šola za učence, za katere pouk poteka v šoli, organizira prehrano v skladu z Zakonom o šolski prehrani. Šola za učence, ki se izobražujejo na daljavo, in ki so v skladu s kriteriji upravičeni do brezplačnega toplega obroka ter ga potrebujejo, organizira topli obrok po enaki ceni kot za učence, za katere pouk poteka v šoli.

Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka je naslednji: Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in distribucijo toplega obroka za svojo lokalno skupnost.

S prijavo učenci privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka Učenci oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki hrano pripravlja. Izjemoma občina za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna. Ceno toplega obroka, ki vključuje strošek dostave in način izplačila sredstev, s sklepom določi ministrica, pristojna za izobraževanje.

3. Pouk za vse učence organiziran v šoli

Če za vse učence pouk poteka v šoli, le-ta organizira šolsko prehrano v skladu z Zakonom o šolski prehrani.

Anketa

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki

21
Apr
2024

Pohod Krajinskega parka Goričko ob svetovnem dnevu Zemlje

Objavljeno: 11 Apr 2024

Nedelja, 21. april 2024, 10.00, zbiranje 9.30–10.00 Začetek pohoda bo v središču vasi (nasproti …

26
Apr
2024

Slovenska bakla v Šalovcih

Objavljeno: 29 Mar 2024

»Slovenska olimpijska bakla« bo med aprilom in julijem obiskala vse slovenske občine, …