Uspešno izveden Evropski teden mobilnosti v naši občini

Uspešno izveden Evropski teden mobilnosti v naši občini

V Občini Šalovci je bilo med 16. in 22. 9. 2021 izvedenih več aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2021 (v nadaljevanju ETM21). Aktivnosti so se odvijale v TNC Peterloug, na Osnovni šoli Šalovci in na Podružnični osnovni šoli Domanjševci. Pri izvajanju programa ETM21 je Občina Šalovci sodelovala z naslednjimi izvajalci:

  • NIJZ Murska Sobota
  • Center za krepitev zdravja, Zdravstveni dom Murska Sobota
  • Policijska postaja Gornji Petrovci
  • Sinergija Martjanci
  • Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci
  • Hokejski klub Moravske Toplice
  • Turistično društvo Dišeči Volčin

Dogodki so bili izvedeni v sklopu dveh aktivnosti, in sicer Aktivnost B: Delavnice za starejše »Ostanimo mobilni« ter Aktivnost D: Uvedba prevozov na klic.

ETM21 smo v Občini Šalovci odprli v sodelovanju z omenjenima šolama, kjer je bilo predavanje o varnosti v prometu za učence OŠ Šalovci in POŠ Domanjševci ter gibalne delavnice za osnovnošolske otroke.

Dan mobilnosti na OŠ Šalovci

Dan mobilnosti na POŠ Domanjševci

Drugi dan 17. 9. je bil usmerjen v zdravje in mobilnost. Na to temo smo v TNC Peterloug pripravili predavanja na teme: Zdravje v občini; Pomen telesne aktivnosti za zdrav življenjski slog; Pravilna drža pri hoji, pri sedenju in dvigovanju bremen. Poleg predavanj so bile izvedene še demonstracijo nordijske hoje, 6-minutni test hoje ter svetovanje na področju zdravega življenjskega sloga, zdrave prehrane in duševnega zdravja. Pod sloganom »Okrepimo si zdravje in aktivno spoznajmo domače okolje« sta bila izvedena še pohod po astronomski poti ter kolesarjenje ob Veliki Krki od Peterlouga do Šalovec in nazaj.

V ponedeljek, 20. 9. 2021 smo v TNC Peterloug v Markovcih pripravili predstavitev koncepta »Pametne vasi« in modela trajnostne mobilnosti, potekala je tudi delavnica o urejenosti peš in kolesarskih poti ter nevarnih odsekov poti, izvedli smo testno vožnjo z e-kolesi in e-avtomobilom ter postavili leseni kažipot.

V torek, 21. 9. 2021 je bilo v TNC Peterloug predavanje »Varni v prometu«, predstavili smo projekt prevozov na klic in brezplačnih prevozov, prav tako smo predstavili e-avtomobil ter izvedli testne vožnje z njim. Istočasno je potekal izbor voznikov – prostovoljcev za voznike e-avtomobila, pogovarjali pa smo se tudi o pravilih za brezplačne prevoze na klic. Zadnji dan, v sredo, 22. 9. 2021 je bil v TNC Peterloug »Dan medgeneracijskega druženja zdravja in športa« v okviru katerega je potekala promocija gibanja in športnih aktivnosti za vse generacije (animacija hokeja na travi, odbojke na mivki, badminton, hoja, kolesarjenje …).

#trajnostnamobilnost

#evropskitedenmobilnosti

#samo1planet

#care4climate

#sptm