Urejanje struge Dolenskega potoka v Dolencih

V začetku maja so bila izvedena dela na strugi Malega Dolenskega potoka, 600 m severovzhodno od vodnega zajetja, na odseku dolgem okoli 200 m. S pomočjo gradbene mehanizacije je bil izkopan mulj, kateri je bil potem odložen na brežino potoka. S tem ta potok na tem odseku ne bo več poplavljal.