Urejanje Male Krke v Domanjševcih

Urejanje Male Krke v Domanjševcih

Skozi naselje Domanjševci ta čas potekajo dela na vodotoku Male Krke, ki teče od Križevec navzdol po dnu široke in plitve doline po strugi, ki je na slovenski strani deloma v naravnem stanju in deloma regulirana, na madžarski strani pa v celoti regulirana. Naročnik del je Direkcija Republike Slovenije za vode Murska Sobota, dela izvaja Pomgrad – vodnogospodarsko podjetje, podizvajalec del pa je tudi režijski obrat Občine Šalovci. S sanacijo struge in brežine bo poskrbljeno za boljšo pretočnost vodotoka, njegov lepši izgled in vzdrževanje vodnih in obvodnih habitatov. Dela bodo končana predvidoma konec februarja.

Celoten tok Male Krke do državne meje je evidentiran kot naravna vrednota državnega pomena, predvsem zaradi ohranjenih vodnih in obvodnih habitatov.