Ureditev pokopališča v Šalovcih

Že pred nekaj tedni je bilo povsem preurejeno parkirišče pri pokopališču v Šalovcih, tlakovana pa je bila tudi potka na samo pokopališče oziroma do mrliške vežice. S tem je dobilo to pokopališče nov urejen videz, rešeni pa so bili nekateri problemi v zvezi s parkiranjem in dostopom.

(Foto D. Nemeš)