Ukrepanje ob zadolženosti

Objavljamo dopis na temo, ki opažamo, da je zelo aktualna: zadolževanje. Cilj objave je, da ljudje, ki se znajdejo v finančni stiski, čim prej poiščejo pomoč. Tovrstno pomoč nudijo tudi v sklopu terenskih obiskov v programu Pomoč na vratih, ki ga izvajajo v Društvu Mozaik, so. p.