Zavod za turizem, šport in kulturo

Januarja 2019 je bil z občinskim odlokom Občine Šalovci ustanovljen javni Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci. Namen in poslanstvo zavoda je pospeševanje razvoja in promocije turizma in turistične dejavnosti na celotnem območju Občine Šalovci, spodbujanje in razvoj športa in učinkovitejša organizacija športa na območju Občine Šalovci, skrb za ohranjanje, delovanje, promocijo in vsestranski razvoj kulturnih dejavnosti v Občini Šalovci in ohranjanje in predstavljanje kulturne in naravne dediščine Občine Šalovci (iz Odloka o ustanovitvi).
Njegove naloge zajemajo tudi upravljanje Turistično nastanitvenega centra Peterloug.

Trenutni vršilec dolžnosti direktorja je doc. dr. Bernard Goršak. Člani Sveta ZTŠK so: Mihaela Kalamar, predsednica in predstavnica uporabnikov; Bojan Kučan, namestnik predsednice in predstavnik ustanoviteljice; Albin Gubič, predstavnik ustanoviteljice; Drago Lainščak, predstavnik ustanoviteljice; Renata Horvat, predstavnica zaposlenih.

Predsednica in namestnik predsednice sta bila izvoljena na konstitutivni seji Sveta ZTŠK Šalovci 23.5.2019.

Kontakt: zavod.salovci@gmail.com