Turizem

Turistična ponudba v občini Šalovci je bila že v preteklosti precej raznolika, v zadnjih nekaj letih pa se je dodatno obogatila za pomembne pridobitve. Središče Šalovcev je v celoti spremenilo svojo podobo in tako je sedaj danes tu namesto nekdanje živinske tehtnice ter kovinskega silosa tlakovan prostor za prireditve ter druženje. Kmalu pa bo v tem prostoru postavljen še manjši paviljon, ki bo služil kot informacijsko-promocijska točka. V Markovcih je nekdanja osnovna šola preurejena v nastanitveno-turistični center Peterloug (več o njem lahko izveste v posebnem zavihku), ob njem pa so nogometno in košarkaško igrišče ter amfiteater. Slednji predstavlja tudi izhodišče novo urejene astronomske poti Goričko pod zvezdami (opisana je v ločenem zavihku). V Čepincih pa sta iz bivše karavle nastala nov muzej graničarstva in večnamenski prostor.

Načrti turističnega razvoja pa zajemajo tudi ureditve nove vodne površine, ureditev graničarske in konjeniške poti, naselje Krucev in še kaj.

O posameznih mlinih in cerkvah pa več lahko izveste v meniju Znamenitosti / Kulturne znamenitosti.