Seje 2018 – 2022

Seje Občinskega sveta Občine Šalovci sklicuje župan Občine Šalovci ali vsaj četrtina svetnikov. Sklicatelj tudi predlaga dnevni red. Na tej strani so vsa gradiva sej, v zavihku Zapisniki mandat 2018 – 2022 pa so potrjeni zapisniki.

1. REDNA SEJA (KONSTITUTIVNA), 29.11.2018
PREBERITE VEČ
2. REDNA SEJA, 18.12.2018
PREBERITE VEČ
3. REDNA SEJA, 23.1.2019
PREBERITE VEČ
4. REDNA SEJA, 13.2.2019
PREBERITE VEČ
1. IZREDNA SEJA, 20. 02. 2019
PREBERITE VEČ
1. DOPISNA SEJA, 20. 03. 2019
PREBERITE VEČ
5. REDNA SEJA, 8.5.2019
PREBERITE VEČ
6. REDNA SEJA 12. 6. 2019
PREBERITE VEČ
7. REDNA SEJA, 24. 7. 2019
PREBERITE VEČ
8. REDNA SEJA, 21. 8. 2019
PREBERITE VEČ
2. DOPISNA SEJA
PREBERITE VEČ
2. IZREDNA SEJA 14. 10. 2019
PREBERITE VEČ
9. REDNA SEJA, 4. 12. 2019
PREBERITE VEČ
10. REDNA SEJA, 18. 12. 2019
PREBERITE VEČ
3. DOPISNA SEJA, 25. 02. 2020
PREBERITE VEČ
4. DOPISNA SEJA
PREBERITE VEČ
5. DOPISNA SEJA
PREBERITE VEČ
11. REDNA SEJA 2.6.2020
PREBERITE VEČ
12. REDNA SEJA 18.6.2020
PREBERITE VEČ
13. REDNA SEJA – 6.7.2020
PREBERITE VEČ
Zapisnik 11. seje
PREBERITE VEČ
Zapisnik 12. seje
PREBERITE VEČ
6. DOPISNA SEJA
PREBERITE VEČ
14. REDNA SEJA
PREBERITE VEČ