NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B

Cilj naložbe:  

Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema B«  sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Drugi cilji, ki jih bo projekt dosegel so še: 3.026 prebivalcem bo dodatno deležno javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Vrednost sofinanciranja znaša: 25.740.823,07 EUR

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/

Opis projekta:

Projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B je skupni projekt dvanajstih občin sistema B in predstavlja drugo fazo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja.

Projekt je bil zasnovan z namenom, da se skupno več kot 52 tisoč prebivalcem dvanajstih občin sistema B med katere spadajo: Občina Rogašovci, Občina Beltinci, Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Občina Puconci, Občina Šalovci in Občina Tišina zagotovi boljša, varnejša in kakovostna oskrba s pitno vodo, hkrati pa se v okviru projekta načrtuje tudi priključevanje dodatnih 3.026 prebivalcev na sistem javnega vodovoda s čimer bodo omenjeni prebivalci deležni javne oskrbe in dobili dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode.

Predmetni projekt predstavlja hidravlično izboljšavo, nadgradnjo in dograditev vodovodnega sistema B, pri tem je predvidena izgradnja manjkajočih ter rekonstrukcija obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov v skupni dolžini 200.550 m. V sklopu projekta je načrtovana tudi novogradnja 14. objektov, nadgradnja 33 obstoječih črpališč in 14 vodohranov.

Investicijo, katere vrednost znaša dobrih 36 milijonov EUR bo v višini 91% kar predstavlja upravičene stroške projekta, sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Ostala sredstva, ki predstavljajo razliko od skupne višine vrednosti projekta pa bodo zagotovile občine sistema B same, skupaj s sredstvi, ki jih bo namenil za izvedbo projekta Sklad za vode.

Po izvedeni operaciji bo na območju dvanajstih občin sistema B upravljanje novega vodovodnega omrežja prevzel trenutni upravljalec gospodarske javne infrastrukture Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o. Skupno pa bo po izgradnji novega vodovodnega omrežja na sistemu B 92,65 % priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo.

Več informacij o projektu: https://www.nadgradnja-vodovod-b.si/o-projektu/

 

Gradnja črpališča v Markovcih

V okviru 2. faze nadgradnje vodovodnega sistema B je v Občini Šalovci bil izgrajen primarni vodovodni odsek Šalovci-Markovci, zdaj pa se gradi še črpališče v Markovcih. Dela izvaja podjetje Teleg-M. Načrtovanje sekundarnega vodovoda v Občini Šalovci je nadaljevanje osnovnega koncepta projekta Osskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B, katerega namen je zagotoviti kakovostno in stalno oskrbo s kakovostno pitno vodo v vseh občinah Pomurja.

Anketa

Kaj bi spremenili/dodali v cestni javni infrastrukturi v občini?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki

08
Dec
2023

Naj iskrice zažarijo

Objavljeno: 30 Nov 2023

Vabljeni na predbožično prireditev s prižigom prazničnih luči. Program: 15:45 – okrasitev …

15
Dec
2023

Srečanje članov DU Šalovci

Objavljeno: 22 Nov 2023

Društvo upokojencev Šalovci pripravlja ob koncu leta srečanje svojih članov. Zbrali se …

17
Dec
2023

Razstava jaslic in prazničnih aranžmajev

Objavljeno: 01 Dec 2023

Vabljeni na 1. razstavo jaslic in prazničnih aranžmajev, ki bo v nedeljo, …

26
Dec
2023

Štefanov pohod

Objavljeno: 01 Dec 2023

Športno društvo Čepinci pripravlja tradicionalni Štefanov pohod. Začel se bo ob 10. …

27
Dec
2023

Gledališka predstava za otroke BOŽIČNA SIMFONIJA

Objavljeno: 01 Dec 2023

Občina Šalovci vabi na gledališko predstavo za otroke BOŽIČNA SIMFONIJA Gledališča KU-KUC. …