Pregled vladnih projektov za razvoj občin

Pregled vladnih projektov za razvoj občin

Občina Šalovci je deležna naložb in programov, sofinanciranih s  sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov. Na spletni strani vlade so zbrani projekti, ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih tudi dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Dostop do podatkov: Projekti v Občini Šalovci | GOV.SI