Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za redne volitve v Državni zbor RS, ki bodo v nedeljo 24. aprila 2022