Odlok o prepovedi zbiranja ljudi

Odlok o prepovedi zbiranja ljudi
OBČINAM ČLANICAM SOS

Spoštovane, spoštovani,

na Skupnost občin Slovenije smo prejeli več vprašanj glede uporabe Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), s katerim je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi, in ki je pričel veljati danes.

In sicer gre za vprašanje ali občina glede na omejitev še lahko skliče sejo občinskega sveta.

Obveščamo vas, da odlok v drugem odstavku 1. člena določa, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Pomeni, da se določila odloka ne uporabljajo za zasedanja občinskih svetov in lahko občine, kljub omejitvi, seje izpeljete, seveda ob upoštevanju priporočil in varnostnih ukrepov NIJZ.

Navedeno izhaja tudi iz obrazložitve predloga odloka (TUKAJ – predzadnji odstavek k obrazložitvi).

Hvala in lepo pozdravljeni,

 

Če ne vidite sporočila, kliknite na 
Sekretariat
Skupnost občin Slovenije
Partizanska 1, SI-2000 Maribor
T: +368 2 234 15 00 F: +386 2 234 15 03
info@skupnostobcin.si