Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja

g. Svetec Tomaž, predsednik

g. Kalamar Štefan

g. Karoly Karel

g. Črnko Jožef

ga. Madžarič Karla

Pristojnosti odbora določa 22. člen statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2018)