Odbor za družbene dejavnosti

g. Kučan Bojan, predsednik

ga. Kalamar Mihaela

ga. Unger Metka

ga. Madžarič Karla

g. Svetec Tomaž

Pristojnosti odbora določa 22. člen statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin 34/2018)