Obvestilo o izločanju projektne dokumentacije na Upravni enoti Murska Sobota
grb

Upravna enota Murska Sobota bo začela z izločanje dokumentarnega gradiva – gradbenih načrtov iz gradbenih zadev, in sicer za gradbena dovoljenja izdana v letih od 1998 do vključno
2004. Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj. Vse zainteresirane lastnike objektov, ki bi želeli prevzeti gradbene načrte, UE poziva, da najkasneje do 31. 3. 2023 pošljejo vloge s podatki o objektu (številka gradbenega dovoljenja, podatek o investitorju, parcelna številka, katastrska občina, leto izgradnje) na naslov Upravna enota Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, ali na elektronski naslov: ue.murskasobota@gov.si, oziroma vložijo osebno v sprejemni pisarni upravne enote.

Vloga je na voljo tudi na spletni strani upravne enote (https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/murska-sobota/) in v sprejemni pisarni upravne enote.

Zainteresiranim lastnikom objektov bo po predhodnem dogovoru termina upravna enota izročila gradbene načrte. Po preteku navedenega roka bodo gradbeni načrti izločeni in uničeni.

Podrobnosti so v priloženem dopisu.

Dokumenti, priloge

Anketa

Bi obiskovali tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov v središču Šalovec?

View Results

Loading ... Loading ...

Koledar dogodkov

Prihajajoči dogodki