Občinski dokumenti

Proračun Občine Šalovci 2018
PREBERITE VEČ
Statut Občine Šalovci
PREBERITE VEČ
Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
PREBERITE VEČ
Sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
PREBERITE VEČ
Odlok o ustanovitvi javnega Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci
PREBERITE VEČ
Odlok o proračunu 2019
PREBERITE VEČ
PRORAČUN OBČINE ŠALOVCI 2020
PREBERITE VEČ
Poslovnik občinskega sveta

občinski-svet-poslovnik-slovensko občinski-svet-poslovnik-madžarsko

PREBERITE VEČ
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za 2019

http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=801f4e1d-17b5-452a-81d2-277fa3a930b4    

PREBERITE VEČ
PRORAČUN OBČINE ŠALOVCI ZA LETO 2021

Odlok o proračunu 2021 Proračun – obrazložitev Proračun-splošni del Proračun-posebni del NRP 2021-2024…

PREBERITE VEČ